Home Spływ - rzeka Pisa

Rzeka Pisa

Rzeka Pisa jest dopływem Narwi – rzeki leżącej w dorzeczu Wisły. Jej długość wynosi 80 km. Warto podkreślić, że na całej swoje długości jest ona rzeką żeglowną, a w dodatku jest jedyną rzeką w tej części Europy, która płynie od początku do końca w kierunku południowym. Droga wodna łączy rejony Warszawy, poprzez kanał Żerański i Narew z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. W dolinie rzeki występują liczne oczka wodne i starorzecza. Z racji tego, że człowiek mało ingerował w jej przebieg – jest ona silnie serpentynującym ciekiem wodnym oraz przepływa przez wiele terenów nizinnych i podmokłych. Swój początek bierze w jeziorze Roś w Piszu.

Na jej szlaku warto zobaczyć: Pisz, a tam ratusz z XVII wieku, Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela z końca XIX wieku, ruiny zamku krzyżackiego z XIV wieku. W Borkach – starą przepompownię wody. We wsi Wincenta, obok której przebiega historyczna granica mazowiecko – pruska. Obecnie oddziela ona województwa Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie. Znajduje się tam cmentarz wojenny z II wojny światowej. We wsi Ptaki znajduje się miejsce do cumowania łodzi żaglowych, camping oraz kąpielisko. Można zobaczyć też w środku miejscowości duży staw z młynem wodnym, który kiedyś służył wszystkim mieszkańcom. Uwieńczeniem trasy jest miasto Nowogród, w którym to można zobaczyć piękny skansen zawierający skarby dziedzictwa kultury kurpiowskiej. W granicach miasta i na przyległych do niego terenach zachowały się w dobrym stanie polskie schrony bojowe, wybudowane latem 1939 roku.